Call us :+91-9076651662
crdpgcollege.gkp@gmail.com

Management Community

 

S. NO.

                           NAME

                         DESIGNATION

1

SRI PUSHPDANT JAIN

CHAIRMAN

2

DR. CHAKRAPANI PANDEY

DEPUTY CHAIRMAN

3

SMT. SHASHI SHARMA

DEPUTY CHAIRMAN

4

DR. RAMRAKSHA PANDEY

MANAGER

5

SRI BABA PATEL

MEMBER

6

DR. RAJESHWAR KANT CHAND MISHR

MEMBER

7

SRI JAI PRAKASH SINGH

MEMBER

8

SRI DEVENDRA NATH MISHR

MEMBER

9

SRI SANTOSH KUMAR AGRAWAL

MEMBER

10

SRI ANUPAM KUMAR JAIN

MEMBER

11

SRI ANIL KUMAR AGRAWAL

MEMBER

12

SMT GEETA

MEMBER

13

PRACHARYA (ACORDING TO PARINIUM 13.05)

EX MEMBER

14

SHIKSHAK PRATINIDHI

(ACORDING TO PARINIUM 13.05)

EX OFFICIO MEMBER

15

SHIKSHNETTAR PRATINIDHI

(ACORDING TO PARINIUM 13.05)

EX OFFICIO MEMBER